اقتصادی

رشد ۷۵ درصدی سقف صدور ضمانتنامه تعاونی‌ها

به گزارش تفاهم آنلاین، محمد کبیری در حاشیه وبینار بین المللی تجربه نگاری الگوهای کسب‌وکارهای  تعاونی در کشورهای منتخب که در وزارت کار برگزار شد، اظهار کرد: به مناسبت روز جهانی تعاون و در حمایت از تعاونگران کشور سقف صدور ضمانت‌نامه برای تعاونی‌ها توسط صندو