اقتصادیبانک-بیمه-بورس

بنگاهداری بانک ها باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد

به گزارش تفاهم ، مدیرعامل بانک پاسارگاد در این نشست گفت: یک سوال مهم این است که بانک‌ها در اثر انفعال بنگاه‌دار شده‌اند و یا در اثر ابتکار خودشان به این سمت حرکت کرده‌اند. بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها اج