اقتصادی

ایران در تولید چادر مشکی خودکفا می‌شود

به گزارش تفاهم آنلاین به  نقل از   شرکت ملی صنایع ملی پتروشیمی، با راه‌اندازی این خط تولید، شرکت پتروشیمی شهید تندگویان، سالانه ۲۸ تا ۳۰ هزار تن نیاز کشور به این گرید برای تولید چادر مشکی را تامین می کند.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در مراسم راه‌اندازی خط تولید گرید چادر مشکی در پتروشیمی شهید تندگویان گفت: عدم تولید چادر مشکی در ایران از مواردی بود که موجب