اقتصادی

استقرار صندوق پژوهش و فناوری سازمان منطقه آزاد کیش در مرکز نوآوری

به گزارش تفاهم آنلاین، نخستین جلسه هیات امنا مرکز نوآوری کیش با حضور غلامحسین مظفری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، سید محمد