اقتصادی

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد و تثبیت اشتغال مولد

به گزارش تفاهم آنلاین، هیات وزیران در جلسه مورخ ۷ خرداد ۱۳۹۹، آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد از طریق کمک های فنی و اعتباری به تصویب رسان