بچه های رستا

  • فرهنگی
    Photo of بچه‌های رستا میزبان دورهمی‌های نوجوانانه

    بچه‌های رستا میزبان دورهمی‌های نوجوانانه

    «بچه‌های رستا» سلســله نشســت‌های گفتگو محــوری اســت کــه اولیــن جلســه آن بــه مناسـبت سـی و چهارمیـن سـالگرد ارتحـال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امـام خمینـی(ره) در فرهنگسـراهای شـهر تهـران برگـزار می‌شـود. به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین ، سلسله نشست‌های…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن