برچسب زده شده با : نمایشگاه اپتیک

دومین نمایشگاه اپتیک شمال کشور با عنوان noptex با حضور بیش از ۳۰ تولید کننده و واردکننده حوزه اپتیک کشور در مرکز همایش ها و نمایشگاه های بین المللی این منطقه برگزار شد.