برچسب زده شده با : نقشه

به گزارش تفاهم  بررسی عملکرد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در دوره ۴۱ ساله انقلاب اسلامی گویای دستاوردهای مختلف است که تهیه نقشه های یکصد هزارم برای پوشش کل کشور با عملکرد ۹۰ درصدی، بخشی از این مهم محسوب می شود. روابط‌عمومی سازمان یاد شده به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی در گزارشی آورده […]