اقتصادی

سبحانی‌فر خبر داد: ارتقاء شبکه الکترونیکی یکپارچه در دستور کار شرکت پست

مديرعامل شرکت ملي پست ايران از برنامه ریزی برای ارتقاي شبکه الکترونيکي يکپارچه از دريافت تا تحويل بسته ها در شرکت ملی پست خبر داد.

به گزارش تفاهم آنلاین، در سال هاي گذشته ترافيک پست به نسبت ارتقاي شبکه هاي مجازي توسعه نيافته بود و تا حدودي نسبت به فناوري هاي روز عقب مانده بود، از اين رو ، راه‌اندازي سيستم هاي مکانيزه و هوشمندسازي پست در جهان امروز يک ضرورت است که بايد با توسعه اي سراسري ادارات پست کشور از طريق استفاده بهينه از فضاهاي موجود محقق شود و در اين مسير بهبود سيستم شبکه مجازي و تکميل پروژه جينف از جمله برنامه هايي است که مي تواند به تحقق اهداف کمک کنند.

در همين راستا ،شرکت پست شناسايي بازارهاي جديد، بخش بندي بازارها را در دستور کار قرار داده است، رمضانعلي سبحاني فر -مديرعامل شرکت ملي پست ايران در نشست خبري با اصحاب رسانه برنامه هاي اين شرکت را تشريح کرد؛

رمضانعلي سبحاني‌فر-مديرعامل شرکت ملي پست ايران در نشست خبري با رسانه ها با اشاره به اينکه ايراني ها مبتکر پست بوده اند و ۳ هزار ساله به صورت سازمان نيافته خدمات پستي ارائه مي شود، گفت: کلمه پست ريشه فارسي دارد و مربوط مي شود به زماني که نوشته ها روي پوست انجام مي شد و توسط چاپارها به مناطق ديگر فرستاده مي شد و امروز در دنيا از همين واژه استفاده مي شود.

سبحاني‌فر با طرح اين سوال که آيا ايران توانسته در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته در صنعت پست پيشرفت داشته باشد، افزود: در حال حاضر ايران در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته از صنعت پست عقب است، زيرا فرهنگ سازي مناسب انجام نشده است و از طرف ديگر خدمات رساني در پست متنوع است و زير چتر يک متولي قرار نگرفته است.

براي نمونه در بين شهري بخش زيادي از بسته ها توسط اتوبوس ها، قطار و هواپيماها ارسال مي شود. همچنين در داخل شهر پيک ها کار ارسال بسته هاي پستي را انجام مي دهند، اما در تقسيم بندي پستي انتقال بار با وزن بالاي ۵۰ کيلو به بخش حمل و نقل و راهداري مربوط مي شود و انتقال بسته هاي با وزن کمتر از ۵۰ کيلو متولي آن اداره پست است.

او با تاکيد بر اينکه پراکندگي انتقال بسته ها در پست ايران باعث شده ،سرانه انتقال بسته هاي پستي در کشور کمتر از کشورهاي در حال توسعه باشد، تصريح کرد: قبلا پاکت ها و۱۰۰ ميليون قبوض برق، آب و … توسط اداره پست ارسال مي شد که با ارتقاي تکنولوژي اين بسته با روش هاي ديگري منتقل مي شود اما ما با فرهنگ سازي که انجام داده ايم خريدهاي اينترنتي را جايگزين ارسال بسته هاي پستي کرديم.

مديرعامل شرکت ملي پست ايران با اشاره به اينکه در سوئد ،پست بخشي از وظيفه انتقال غذاي گرم را انجام مي داد، اظهار کرد: در حال حاضر برنامه هاي ما تغيير کرده است و براي اينکه بتوانيم اين خدمات را جايگزين خدمات قبلي کنيم ،نيازمند زيرساخت هايي هستيم، براي نمونه قبلا هزاران بسته در يک اتاق جا مي شد و با يک وانت همه بسته هاي پستي براي ساير استان ها را توزيع کرد، اما امروز اينگونه نمي توان مبادلات را انجام داد، از اين رو برنامه ما اين است که به صورت مکانيزه سورتينگ بسته ها از طريق بارکدها انجام شود و براساس مناقصه اي که هفته اخير انجام شده به سرعت اين موضوع را ابتدا در ۵ هاب منطقه اي و سپس در تمام استان هاي کشور اجرا کنيم.

او با تاکيد بر اينکه ارتقاي شبکه الکترونيکي يکپارچه از دريافت تا تحويل بسته ها را در دستور کار داريم، گفت: در اين سيستم با استفاده از کد الکترونيکي از زمان دريافت تا تحويل بسته اطلاعات موجود خواهد بود و حتي طبق اساسنامه خريد و فروش هاي که در فضاي مجازي انجام مي شود هم بايد از شبکه مطمئن و سازمان يافته پست انجام شود.

سبحاني‌فر با تاکيد بر اينکه در حال حاضر واگن هاي قطار را در مسيرهاي پرترافيک مانند شيراز، مشهد، تبريز و اهواز براي تسريع در خدمت رساني پستي اجاره کرديم، گفت: بايد از مديرعامل راه آهن براي هماهنگي ها تشکر کنيم، اما پليس راه آهن بايد همکاري داشته باشد زيرا در برخي مواقع واگن هاي ما را متوقف مي کنند و بسته ها را باز مي کنند در حالي که اجازه بازگشايي ندارند و طبق قانون بايد با مجوز دادستاني يک بسته باشد.

بنابراين اميدواريم با همکاري ها زمينه توسعه پست را فراهم کنيم.او با تاکيد بر اينکه به دنبال اين هستيم که هواپيماي اختصاصي داشته باشيم تا بسته هاي ويژه پستي را با سرعت بيشتري ارسال کنيم، اظهار کرد: در نشست هايي که با گمرک و … داشته ايم به دنبال توسعه فعاليت در بخش بين الملل هستيم. در حال حاضر روزانه ۸ تن بسته فقط به امارات ارسال مي کنيم به همين دليل بايد براساس الزامات امروز زيرساخت ها توسعه يابند.

مديرعامل شرکت ملي پست ايران درباره امنيت بسته هاي پستي گفت: امروز مانند کشورهاي توسعه يافته باکس هاي فلزي را سفارش داده ايم تا بسته ها در داخل آن قرار بگيرد و درب آن قفل شود و در مقصد درب آن باز شود ،اين مساله کمک مي کند امنيت بسته ها از نظر پارگي، مفقودي و… بيشتر شود.

سبحاني‌فر با تاکيد بر اينکه دستگاه ها بايد خدمات را به پست تفويض کنند، اظهار کرد: طبق مذاکراتي که با بانک ها انجام داده ايم بخش عمده اي از خدمات بانکي امروز توسط اداره پست انجام مي شود و حتي اداره ثبت احوال هم خدماتي دارد که امکان انجام آن توسط اداره پست وجود دارد و علاوه بر اينکه هزينه کمتري براي مردم ايجاد مي کند ،خدمات با سرعت بيشتري انجام خواهد شد.

مديرعامل شرکت ملي پست ايران با اشاره به اينکه ۳۰ درصد ترافيک پست مربوط به خريدهاي اينترنتي است، گفت: تاکنون ۶۷۰ نفر از کارکنان پست به کرونا مبتلا و ۵۰ نفر بستري شده اند و ۵ نفر هم جان خود را از دست داده اند. او با اشاره به اينکه، استفاده از پهباد نيازمند مجوز از سازمان هواپيمايي است، گفت: تاکنون شرکت هاي دانش بنيان اعلام آمادگي کرده اند و اقدامات لازم براي اخذ مجوز انجام شده است.

سبحاني‌فر با اشاره به اينکه قبلا بخش خصوصي در ارائه خدمات پستي وجود نداشت، گفت: در اساسنامه به گونه اي اقدام شده که در جاهايي که براي بخش خصوصي صرفه اقتصادي دارد، امکان حضور آن ها وجود دارد. در واقع پست به سه شکل خصوصي، دولتي و خصوصي-دولتي در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر ما حد وسط اينها را قرار داده ايم که بر مبناي آن پست دولتي براساس سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب خدمات پايه و خدمات پستي در مناطق محروم تا زماني که بخش خصوصي حضور نيابد بايد توسط دولت انجام شود. در حال حاضر دو اپراتور بخش خصوصي ايجاد شده است.

مديرعامل شرکت ملي پست ايران با تاکيد بر اينکه بسته هاي پستي مشمول تحريم ها نيستند و ايران امکان مبادله با ۱۹۲ کشور را دارد و محدوديت هاي چند وقت گذشته به دليل محدوديت مبادلات در زمان کرونا بود، گفت: سال گذشته اداره پست ۳۲۰ ميليارد تومان زيان داشته و امسال به دنبال اين هستيم که با افزايش درآمد زايي ديگر زيان‌دهي نداشته باشيم و تاکنون ۸۴۰ خدمات در اداره پست تعريف شده است و با توجه به اينکه ۱۶ هزار نفر با اداره پست فعاليت مي کنند امکان توسعه اين خدمات وجود دارد.

او با تاکيد براينکه طبق ماده ۲۸ و ۲۹ قانون پستي گفت: براساس اين قانون خدمات پايه پستي و خدمات در مناطق محروم بايد براساس قيمت تعيين شده توسط سازمان تنظيم مقررات باشد و البته در ماده ۲۹ پيش‌بيني شده که مابه التفاوت نرخ تمام شده و نرخ اعلام شده توسط سازمان تنظيم و مقررات بايد در بودجه پيش بيني شود.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن