یادداشت

کار به شرط پشت میزنشینی

در روزهایی که کارآفرینی و ایجاد کسب و کار از دیدگاه بسیاری از شهروندان مستلزم شرایط مالی مناسب و تجربه فراوان است و اکثر افراد کارآفرین متحمل دشواری های بسیاری در مسیر کسب و کار خود شده اند، عده ی کثیری از جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی درصدد پر کردن فرم استخدام و یافتن شغل مناسب هستند. یقینا در میان مشکلات و آسیب های اجتماعی فعلی جامعه ایرانی، معضل بیکاری در میان سایر معضلات جدی همچون طلاق و اعتیاد، سهم بسزایی در ایجاد و گسترش بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی عهده دار است. چالشی که علت