اقتصادی

مصوبه تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور ابلاغ شد

به گزارش تفاهم آنلاین، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه مصوبه مربوط به تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور را ابلاغ