اقتصادی

مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران بی رقیب در منطقه

به گزارش تفاهم آنلاین، امیر بیات در دیدار استاندار هرمزگان با اشاره به توانمندی بی بدیل ایزوایکو در منطقه گفت : علاوه بر توانمندی این مجموعه در داخلی سازی سازه های دریایی و سکوهای نفتی چند هزار تنی ، سا