اقتصادی

سايپا در مسير دانش بنيان شدن

به گزارش تفاهم آنلاین، ۲۸ ارديبهشت ماه سال پیش بود كه گروه خودروسازي سايپا پویش ملی داخلی‌سازی قطعات خودرو را براي نخستين بار در صنعت خودرو راه‌اندازی کرد تا از اين طريق بتواند درصد داخلي سازي قطعات و توليد خودرو را بالا ببرد و اثرات تحري