اقتصادی

رشد ۲۴ درصدی تولید تایر در بهار ۹۹

 بررسی آمار عملکرد تایرسازان حاکی از تولید ۶۷ هزار و ۷۳۴ تن انواع تایر و تیوب در بهار امسال و رشد ۲۴‌ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.

برپایه آمار انجمن صنفی تایر ایران، میزان تولید یاد شده معادل ۱۰ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۶۶۲ حلقه تایر است که از نظر ت